Commissieleden Ruimtelijke Kwaliteit

Sluitingsdatum: 03 december 2023
  • Projectmatig
  • Ruimtelijk, Gebiedsontwikkeling & Economische zaken
  • In overleg uur
  • Vergoeding

De gemeente Groningen werkt aan een aantrekkelijke en mooie omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren met oog voor bestaande kwaliteiten. De nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit levert hieraan haar bijdrage door initiatiefnemers te prikkelen bouwplannen naar een hoger niveau te tillen en het college hierover te adviseren. De commissieleden zijn onafhankelijk en deskundig.

Hier werk je aan mee
Groningen groeit hard als 6e stad van Nederland. De komende jaren worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook werken we volop aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en onze groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert integraal alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leefkwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, ruimtelijke kaders, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is van nadrukkelijke betekenis op de leefomgeving met als belangrijkste taak: onafhankelijk advies geven op de besluitvorming van de gemeente als het gaat om de optimale kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit kan zijn op het gebied van stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie/erfgoed, welstand en monumenten, mede in relatie tot het thema duurzaamheid. Van deze kennis en kunde maken we bij kader- en planvorming door de gemeente bij voorkeur ook gebruik in een vroeg stadium. Als commissielid ben je onafhankelijk en oplossingsgericht. 

 

Hier ga jij je mee bezig houden
Als commissielid heb je vanuit een professionele achtergrond kennis van één of meer van deze gebieden:
 

  • architectuur/stedenbouw;
  • stedenbouw/landschap;
  • bouwhistorie/restauratiearchitectuur;
  • architectuurhistorie/cultuurhistorie.

 

Commissieleden dienen kennis te hebben van de geschiedenis van de bouwkunst, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur; de ontwikkelingen in de architectuur en bij voorkeur de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Groningen. De voorkeur gaat uit naar commissieleden die over kennis beschikken van meerdere van deze gebieden.

Je bent in staat om in korte tijd een goed onderbouwd advies te geven, waarbij je in staat bent verder te kijken dan de eigen vak grenzen. Je bent gericht op samenwerken, verbinden en het zoeken naar passende oplossingen. Door je uitstekende communicatieve vaardigheden kun je, waar nodig, partijen overtuigen.


Deskundig lid Erfgoed:

Het erfgoed lid dat we zoeken beschikt over ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van architectuur- en cultuurhistorie en/of ervaring met restauratie opgaven. Jij hebt ruime kennis over de stad en de (bouw) historie van Groningen hebben en in dit geval dus specifiek de discipline Erfgoed.

 

Deskundig lid architectuur en/of Stedenbouw:
Het lid architectuur en/of stedenbouw heeft kennis en ruime ervaring op het gebied van architectuur en/of stedenbouw en daarnaast ruime ervaring als ontwerpend architect en/of stedenbouwer op het architectonisch en diverse stedenbouwkundige schaalniveaus.

 

Deskundig lid Landschap en openbare ruimte:
Je hebt kennis en ruime ervaring op het gebied van landschap en landschapsontwerp, de inrichting van openbare ruimte en de toepassing van groen in stedelijke en hoog stedelijke projecten, mede in de vorm als onderdeel van gebouwen.

Verder vragen wij van de leden dat zij zich verdiepen in het Groningse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de welstandscriteria opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota, beeldkwaliteitsplannen en relevante kaders en richtlijnen als basis voor de advisering.

Onpartijdig en niet vooringenomen zijn en geen persoonlijk belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing.

Beschikken over de competenties: samenwerken, communicatief vaardig, resultaatgericht en overtuigingskracht en een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau hebben.

 

Hier kom je te werken
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit valt binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling en werkt binnen de kaderstelling die voortkomen uit de visie- en strategische beleidsvorming van de directie op verschillende thema’s.

De commissie vergadert (fysiek) voor alsnog eens in de veertien dagen waarbij de vergaderduur afhangt van het planaanbod (ca. een halve dag). Gelet op de dynamiek van de werkprocessen is de definitieve agenda steeds kort voor de vergadering bekend. Je kunt dan ook snel schakelen en je in korte tijd voorbereiden. Voor jouw bijdrage ontvang je een vaste (netto) vergoeding van € 500,= per vergadering.

 

Hier beginnen?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Annet Boon telefoonnummer 06-21699117.


Reageren kan tot en met 3 december 2023 via de sollicitatiebutton onderaan de vacature. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 7 december 2023.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat je correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig.

Voor de volledigheid maken wij je erop attent dat medewerkers en in het beginsel oud-medewerkers van de gemeente Groningen niet in aanmerking voor een benoeming als lid van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld in verband met vaste samenwerkingspartners.

Sluitingsdatum: 03 december 2023

Verhalen

Weten hoe het is om bij gemeente Groningen te werken? Bekijk de verhalen van onze collega's

Verhalen