Lubna 1 - The brandwagon-32January 26, 2023

Lubna

Functionaris Gegevensbescherming

Privacy is iets wat me echt aan het hart gaat. Het is een universeel mensenrecht, een vrijheid en een grondrecht. Ik wil me daarvoor inzetten.
Lubna werkt al enige tijd op het gebied van Privacy en IT. In haar nieuwe rol als Functionaris Gegevensbescherming zet ze zich met hart en ziel in om de gemeentelijke organisatie scherp te houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe ben je bij de gemeente Groningen terecht gekomen?

“Ik heb rechten gestudeerd in Tilburg en ben in Groningen afgestudeerd. Daarna heb ik onder meer op opdrachtbasis als jurist gewerkt. Toen ik een gezin kreeg koos ik voor een betere werk-privébalans. Zo ben ik in 2017 in vast dienstverband bij de gemeente Groningen gestart als juridisch adviseur. In die tijd werd de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG), ingevoerd en ben ik gevraagd of ik deze nieuwe wetgeving samen met de kwartiermaker wilde implementeren binnen de gemeentelijke organisatie. Vanaf dat moment is mijn privacy-reis begonnen. 

Later wilde ik me breder oriënteren en kwam ook IT en later bedrijfskunde op mijn pad. Gaandeweg ontdekte ik dat Privacy en IT sterk met elkaar verbonden zijn. Door de digitaliseringslag van de afgelopen jaren verplaatst de dienstverlening zich alsmaar meer naar het internet. Maar zijn we daarop voorbereid als organisatie? En hoe zit het met onze privacy? Toen de functie van functionaris gegevensbescherming eind 2022 vrijkwam, kreeg ik de vraag of ik daar eens over zou willen nadenken. Dat heb ik gedaan, na 5,5 jaar binnen dit werkveld actief te zijn zag ik het als een nieuwe uitdaging om vanuit een ander perspectief naar privacy te kijken.”

Wat doe je precies als functionaris gegevensbescherming?

“Als functionaris gegevensbescherming ben ik een interne toezichthouder. Een intermediair tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de gemeentelijke organisatie. Ik werk als het ware voor de gemeente Groningen maar ik hou in principe toezicht op de organisatie. Denk hierbij aan het informeren en adviseren van de interne organisatie rondom gegevensbescherming. En of wij de regels wel op de juiste manier toepassen binnen de organisatie. Daarbij heb ik ook een rol als het gaat om het opsporen van datalekken en wat we daarmee moeten. Doordat we tegenwoordig alles online doen, ‘lekt’ er veel sneller informatie. Bij zo’n datalek toetsen wij mede of we het moeten melden bij de AP of niet.

Daarnaast kijk ik hoe we persoonsgegevens verwerken binnen de gemeente. Zijn onze werkprocessen op de juiste manier ingericht? Dat doen we tegenwoordig door, met een duur woord, privacy by design, toe te passen waarbij we vooraf goed in kaart brengen hoe we dingen moeten regelen, zodat we achteraf niet hoeven te repareren.”

Die AVG-wet, daar hoor ik vaak mensen over zuchten. Hoe ervaar jij dat in je werk? 

“Nou, vooral in het begin was ik wel een beetje de bad guy. Toen gingen we bij de directies langs om te praten over de AVG en wat voor gevolgen dat had voor de werkwijze van medewerkers en voor werkprocessen. Dat vond niet iedereen even leuk. Maar de laatste twee jaar merk ik wel dat men ook de toegevoegde waarde ervan inziet. Want even voor de duidelijkheid: de AVG is niet een beperkende factor, maar iets waarmee we onze mensen kunnen beschermen. Daar sta ik ook echt voor.”

Is dat je belangrijkste drijfveer, het beschermen van mensen?

“Het onderwerp privacy is iets wat me echt aan het hart gaat. Het is een universeel mensenrecht, een vrijheid en een grondrecht. En naar mijn overtuiging een van de meest bedreigde van vandaag. Ik merk dat dat in de digitale samenleving een beetje aan het vervagen is. Dat privacy niet meer hoofdzaak is maar meer een leuke bijkomstigheid. Ik wil me daarvoor inzetten. Voor onze inwoners, maar ook zeker voor de organisatie zelf. Dat maakt dat ik elke dag met superveel plezier naar mijn werk ga.“

Dus geen commerciële opdrachten meer?

“Ik kwam er de laatste jaren achter dat die publieke waarde gewoon heel belangrijk voor me is. Dat is lastig uit te leggen, dat gaat om een bepaald gevoel. Het bewaken van de rechten en verworvenheden binnen een maatschappelijke organisatie geeft mij het gevoel dat ik wat kan betekenen voor de inwoners van de gemeente Groningen.  

De wereld van IT en privacy is op dit moment booming business, ik krijg wekelijks verzoeken op LinkedIn of ik ergens wil komen werken. Maar inmiddels heb ik een standaardbericht klaarstaan. Ik heb het nog enorm naar mijn zin hier bij de gemeente Groningen. Nou is deze organisatie ook heel goed voor mij geweest. Je krijgt hier de mogelijkheid je te ontwikkelen. Ik ben mijn oud-leidinggevende dankbaar dat hij met opleidingen, cursussen en trainingen heeft willen investeren in mij.”

Wat zou je een nieuwe collega willen meegeven?

“Blijf jezelf. Heb je ambities, maak die kenbaar! Het is een ontzettend leuke organisatie, waar veel mogelijk is. Grijp die kans.”