Mazanga---The-brandwagon-8February-23,-2023-crop

Mazanga

Manager Sociaal Domein

Hier heb je echt impact op mensen en op zaken als kansengelijkheid, welzijn en veiligheid.
Als Manager Sociaal Domein geeft Mazanga leiding aan een grote club ontzettend bevlogen medewerkers. Samen zetten ze zich in voor de inwoners in onze gemeente die wel wat hulp kunnen gebruiken. Als sensitieve historicus is hij als een vis in het water in deze complexe omgeving, waar de belangen groot zijn en media-aandacht nooit ver weg.

Wat houdt je werk als Manager Sociaal Domein in?

“Ik geef leiding aan een aantal beleidsteams en ben een soort schakel tussen de domeinteams en de bestuurder(s). Ik ga onder andere over de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo), Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, Zorg en Veiligheid en Wonen en Zorg. Daarin stem ik veel af met de verschillende wethouders. Ik ben hun eerste aanspreekpunt en strategisch adviseur. Daarbij werk ik natuurlijk samen met een heel beleidsteam. 

Mijn werk is heel divers. Vanuit de Wmo zorgen we ervoor dat onze inwoners zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Bij Zorg en Veiligheid gaat het om inwoners die zorg nodig hebben en in onveilige situaties zitten of onveilige situaties veroorzaken voor de omgeving. Dat gaat bijvoorbeeld om verwarde personen, om mensenhandel, prostitutie en problematische jeugdgroepen. Bij Wonen en Zorg helpen we mensen die zowel op het gebied van zorg als van wonen ondersteuning nodig hebben. Daarin werken we samen met de afdeling Stadsontwikkeling en de woningcorporaties. En ik ben ook nog verantwoordelijk voor het beleid rond de WIJ-teams in de stad. Elke wijk in Groningen heeft zo’n ‘welzijnsteam’.”

Dat klinkt als een hele brede rol, klopt dat?

“Ja, daar is ook bewust voor gekozen. Zodat je als manager goed kunt adviseren richting het college. Zodat je dingen aan elkaar kunt verbinden. Dat vraag wel veel van je. Gelukkig heb ik sinds kort een goede teammanager kunnen aannemen die zich nu ontfermt over een deel van de beleidsteams. Vaak zijn de belangen groot, met veel politieke- en mediaaandacht. Denk aan het belang van ondersteuning vanuit de Wmo voor niet zelfredzame inwoners of de hoge kosten van de zorg. Maar ook aan onderwerpen als prostitutie, mensenhandel en buitenslapers. Aan verwarde personen die voor grote problemen kunnen zorgen. Het is heel uitdagend en complex. Je werkt op verschillende niveaus en met veel mensen en organisaties samen.” Dat maakt het werk ook interessant en mooi. 

Is dat wat je leuk vindt aan je werk?

“Ja, dat vind ik heel erg leuk. Vooral dat je iets kunt doen voor de inwoners in je gemeente. Dat je het leven iets prettiger kunt maken voor degenen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Want dat het allemaal wel vanzelf gaat met school, een opleiding, een sociaal leven. Dat je gezond bent. Een fijne baan hebt met een goed salaris. Dat is helaas niet voor iedereen het geval.”

Heb je er bewust voor gekozen om bij de gemeente Groningen te gaan werken?

“Dat is wel interessant. Ik ben opgeleid als historicus. Toen ik begon te werken heb ik eerst wat commerciĆ«le functies gehad. Ik ben onder meer intercedent geweest. Maar ik merkte langzaam maar zeker dat ik toch iets anders wilde. Een voorbeeld: ik weet nog dat we een keer een grote klant hadden binnengehaald. Heel goed voor de omzet. Een aantal collega’s sprongen toen letterlijk juichend op de bureaus. Ik was heus blij met het resultaat, maar ik voelde dat gewoon niet op diezelfde manier. Met zo’n grote focus op geld en omzet. 

Ik ben geschiedenis gaan studeren om erachter te komen hoe bepaalde dingen in onze maatschappij verlopen, en waarom de wereld er zo uitziet als die is. Ik merkte dat ik daar meer mee wilde doen en ook een bijdrage wilde leveren aan positieve maatschappelijke ontwikkeling. Daarom heb ik uiteindelijke gesolliciteerd bij de gemeente Groningen. Daar ben ik binnengekomen bij de afdeling Werk en Inkomen en ben ik met allerlei tussenstappen geleidelijk doorgegroeid naar deze functie.”

Word je nog weleens verrast tijdens je werk?

“Nou in algemene zin ben en word ik best wel vaak verrast van het niveau waarop veel mensen hier werken en wat ze voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld een hele complexe aanbesteding, waar zoveel fout kan gaan, met zoveel afhankelijkheden, risico’s en politieke gevoeligheid. Dat je dan op een gegeven moment terugkijkt, en denkt: jeetje man, dat hebben we gewoon gedaan. En ook nog eens binnen de tijd. Waarbij de politiek tevreden is, de aanbieders tevreden zijn, de stakeholders tevreden zijn. Ik vind dat een van de mooie dingen van mijn werk, om gewoon te genieten van wat mensen uit mijn team klaar spelen, en hoe dat impact heeft op de inwoners van de stad.”

Wat zou je een nieuwe collega willen meegeven?

“Als je overweegt om te komen, gewoon doen! Je komt hier te werken met een groep enorm bevlogen en inspirerende mensen. Er is bijna geen plek waar je meer impact kan hebben op de mensen, op zaken als kansengelijkheid,  op welzijn en veiligheid dan hier.”